Tall

En el procés de tall es preparen les bobines procedents de l'impressora o laminadora al tamany i mesures especificades per el client, en cas que aquest desitgi rebre bobines. Les bobines resultants s'acondicionen segons les especificacions del client (protegides per film, per bossa, sobre palet, dins de palet box, etc).

Aquest procés de tall permet revisar visualment per última vegada la conformitat de la impressió segons les especificacions del client i rebutjar la part que es considera fora d'especificació.

IFLEX disposa de 4 talladores d'última generació (2017-2018) d'alta velocitat. Junt amb tres més per a treballs especials: bobines de gran format, repassadora, etc.

La majoria de bobines es subministren entre un i quatre talls de bobina mare però es pot arribar fins a vint talls en cas de bobines de material envolvent (aigües, etc).

En cas que el client necessiti format o bossa recorrem a reconeguts proveïdors externs els quals disposen de la maquinària per tot tipu d'unitats.