Prova de Cilindres

Per a la evaluació i control final dels cilindres gravats es disposa d'una màquina "probadora de cilindres". En ella es pot detectar qualsevol defecte i el resultat es idèntic al de la rotativa. Això ens permet evaluar la qualitat i modificar els cilindres en cas que qualsevol defecte fos vist. Inclòs repetir algún cilindre si fos necessari.

Alguns clients escullen l'opció de rebre la mostra de la provadora per tal de donar la confomitat a distància.