Impressió

El servei d'impressió que oferim permet imprimir fins a 8 colors i en qualsevol tipus de film plàstic o paper, inclós el polietilè. També permet 7+1 o 6+2, en aquests casos reversible per a lacas o varnissos.

La impressió es pot efectuar interior per a materials complexes o exterior en monolàmines, havent-hi la possibilitat d'aplicar tot tipo de varnissos (UV, antifog, rugosos, etc.) a registre amb la imatge.

El sistema d'impressió es el buitgravat, potser la millor forma de reproduïr qualsevol text o imatge, tot i que s'ha de reconèixer la dura competéncia amb els altres sistemes d'impressió: la flexografia, la impressió en offset, i actualment la impressió digital.

IFLEX disposa de tres rotatives idèntiques amb un ample útil de fins a 840mm amb tecnologia d'última generació amb motors individuals BoshRexRoth, sistema gearless i amb els cilindres muntats a través de subjeccions pneumàtiques. Amb això aconseguim una alta velocitat en els canvis de comanda i una alta precisió en els registres sol·licitats.

La cuarta rotativa convencional de dos colors està dedicada a la impressió de blísters d'alumini, treballs senzills i reimpressió, amb un ample útil de 600mm. Està instal·lada en sala "blanca" ISO 8 juntament amb una talladora per tal que el material surti perfectament condicionat.