Gravat de Cilindres

Es una part molt important en el procés productiu ja que la de la seva qualitat en dependrà el treball a la rotativa. El fet de disposar de gravat propi permet comprometre'ns amb curts plaços. No entenem la impressió separada del gravat per la distància ja que això dificultaria enormement la gestió dels cilindres.

Disposem de 3 gravadores digitals d'alta velocitat interconnectades amb el departament de preimpressió amb una capacitat superior als 50 cilindres per dia.