Reimpressió

A IFLEX hem desarrollat la tecnologia de reimpressió, que a dia d'avui resta exclusiva de l'empresa.

Sobre el material en bobina del client, el sistema de reimpressió permet afegir, canviar o eliminar textos. És un servei molt utilitzat per mitjanes i grans empreses i útil per modificar ingredients, pesos, codis de barres, textos legals, inserir promocions, etc...

Els treballs s’executen a dos colors (màxim), un color metal·litzat (plata o or) actua com a “parche” per suprimir l’error, mentre que un segon color reescriu la informació desitjada.

Els films en bobina son de propietat del client i es poden treballar amples entre 200 i 600mm, amb tota classe de film.