Història

L’origen de IMPRESIÓN DE FLEXIBLES es troba a TECNOLOGIA GRAFICA SA (TECNOGRAF), que fou fundada al 1986 pels germans Puig i ha estat un referent al mercat espanyol de les Arts Gràfiques.

La seva activitat original, el gravat de cilindres en buitgravat, ha donat un excel·lent servei durant més de 25 anys a les grans companyies impressores nacionals i internacionals.

L'any 1998, la creació de IMPRESIÓN DE FARMACIA va permetre expandir l’activitat cap a la impressió de film i complexes en alumini per a la industria farmacèutica, un sector amb uns estrictes requeriments de qualitat que l’empresa va saber obtenir des dels seus inicis. La construcció d’una sala neta amb ambient controlat segons la norma ISO8 per a la impressió i manipulació de l’alumini va ser un pas obligat per adequar les instal·lacions als estàndards de qualitat de les grans empreses farmacèutiques.

Al 2006, IMPRESIÓN DE FARMACIA va esdevenir IMPRESIÓN DE FLEXIBLES. Amb la incorporació de nous actius es va ampliar fortament el ventall de productes fabricats, ara ja no només dirigits al sector farmacèutic sinó també als sectors alimentari i cosmètic i, en definitiva, a tota empresa que necessités d’embalatge flexible, bossa preformada, sleeves o etiquetes.